Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ

Σετ Αερόστρωμα Κατάκλισης

Κυψελωτό με ηλεκτρική αντλία κατά των κατακλίσεων

KΩΔ: AEΡ1

Για κλινήρεις ασθενείς μεσαίας επικινδυνότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του πρώτου σταδίου κατάκλισης (middle risk). Αερόστρωμα κυψελωτό με ηλεκτρική αντλία κατά των κατακλίσεων, οικονομικό κι αποτελεσματικο. 1. Διαστάσεις αεροστρώματος: 100 (Π) x 200 (Μ) x 6 (Υ) cm Παρέχεται Εγγύηση Μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

75
Τιμή
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σετ Αερόστρωμα

Κατάκλισης

Κυψελωτό με ηλεκτρική αντλία κατά των

κατακλίσεων

KΩΔ: AEΡ1

Για κλινήρεις ασθενείς μεσαίας επικινδυνότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του πρώτου σταδίου κατάκλισης (middle risk). Αερόστρωμα κυψελωτό με ηλεκτρική αντλία κατά των κατακλίσεων, οικονομικό κι αποτελεσματικο. 1. Διαστάσεις αεροστρώματος: 100 (Π) x 200 (Μ) x 6 (Υ) cm Παρέχεται Εγγύηση Μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

75
Τιμή
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2014-2022 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ τ: 210 8045 082
Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
Προϊόντα Προϊόντα